خانه / فروشگاه / ایتوک / خواربار
bar-code

تخفیفات ویژه خواربار

مبلغ پرداختی شما

5,450 تومان

سود شما

تومان

تخفیف

0%

مشاهده
اسپاگتی قطر ۱.۲ تک ماکارون مقدار ۷۰۰ گرمی

اسپاگتی قطر ۱.۲ تک ماکارون مقدار ۷۰۰ گرمی

0%
میخرمت 0

مبلغ پرداختی شما

4,700 تومان

سود شما

تومان

تخفیف

0%

مشاهده
اسپاگتی قطر ۱.۵ زر ماکارون مقدار ۷۰۰ گرم

اسپاگتی قطر ۱.۵ زر ماکارون مقدار ۷۰۰ گرم

0%
انتخاب گزینه ها 0

مبلغ پرداختی شما

50,000 تومان

سود شما

تومان

تخفیف

0%

مشاهده
برنج ایرانی طلایی آوازه ۲.۵ کیلویی

برنج ایرانی طلایی آوازه ۲.۵ کیلویی

0%
میخرمت 0

مبلغ پرداختی شما

98,800 تومان

سود شما

تومان

تخفیف

0%

مشاهده
برنج طارم ممتاز معطر گلستان ۴.۵ کیلویی

برنج طارم ممتاز معطر گلستان ۴.۵ کیلویی

0%
میخرمت 0

مبلغ پرداختی شما

186,000 تومان

سود شما

تومان

تخفیف

0%

مشاهده
برنج مجلسی معطر سورت شده پردیس

برنج مجلسی معطر سورت شده پردیس

0%
اطلاعات بیشتر 0

مبلغ پرداختی شما

80,000 تومان

سود شما

تومان

تخفیف

0%

مشاهده
برنج هندی ۱۰ کیلویی خاطره

برنج هندی ۱۰ کیلویی خاطره

0%
میخرمت 0

مبلغ پرداختی شما

78,000 تومان

سود شما

2,000 تومان

تخفیف

3%

مشاهده
برنج هندی درجه ۱ طبیعت ۱۰ کیلویی

برنج هندی درجه ۱ طبیعت ۱۰ کیلویی

3%
میخرمت 0

مبلغ پرداختی شما

7,900 تومان

سود شما

تومان

تخفیف

0%

مشاهده
ذرت ۳۰۰گرمی همدل

ذرت ۳۰۰گرمی همدل

0%
میخرمت 0

مبلغ پرداختی شما

39,500 تومان

سود شما

تومان

تخفیف

0%

مشاهده
روغن ذرت ۱۶۲۰ گرمی زر

روغن ذرت ۱۶۲۰ گرمی زر

0%
میخرمت 0

مبلغ پرداختی شما

50,000 تومان

سود شما

تومان

تخفیف

0%

مشاهده
روغن زرد ۷۰۰ گ رضوی

روغن زرد ۷۰۰ گ رضوی

0%
میخرمت 0

مبلغ پرداختی شما

32,000 تومان

سود شما

900 تومان

تخفیف

3%

مشاهده
روغن زیتون ۵۰۰گرمی بکر اویلا

روغن زیتون ۵۰۰گرمی بکر اویلا

3%
میخرمت 4

مبلغ پرداختی شما

32,900 تومان

سود شما

تومان

تخفیف

0%

مشاهده
روغن زیتون تصفیه شده ۵۰۰ گرمی فامیلا

روغن زیتون تصفیه شده ۵۰۰ گرمی فامیلا

0%
میخرمت 0