خانه / فروشگاه / ایتوک / آجیل و خشکبار
bar-code

تخفیفات ویژه آجیل و خشکبار

مبلغ پرداختی شما

10,000 تومان

سود شما

تومان

تخفیف

0%

مشاهده
آجیل کوکتل شیرین ۶۵ گرمی مانی

آجیل کوکتل شیرین ۶۵ گرمی مانی

0%
میخرم 0

مبلغ پرداختی شما

11,300 تومان

سود شما

تومان

تخفیف

0%

مشاهده
خرما تازه نگار برنا مقدار ۵۵۰ گرم

خرما تازه نگار برنا مقدار ۵۵۰ گرم

0%
میخرم 0

مبلغ پرداختی شما

29,920 تومان

سود شما

تومان

تخفیف

0%

مشاهده
خرمای مضافتی بم تندیس ساغر مقدار ۶۰۰ گرم

خرمای مضافتی بم تندیس ساغر مقدار ۶۰۰ گرم

0%
میخرم 0

مبلغ پرداختی شما

28,030 تومان

سود شما

تومان

تخفیف

0%

مشاهده
خرمای مضافتی بم رایان ساغر وزن ۶۰۰ گرم

خرمای مضافتی بم رایان ساغر وزن ۶۰۰ گرم

0%
میخرم 0

مبلغ پرداختی شما

25,130 تومان

سود شما

تومان

تخفیف

0%

مشاهده
خرمای مضافتی بم طلایی ساغر وزن ۶۸۰ گرم

خرمای مضافتی بم طلایی ساغر وزن ۶۸۰ گرم

0%
میخرم 0

مبلغ پرداختی شما

30,300 تومان

سود شما

تومان

تخفیف

0%

مشاهده
خرمای مضافتی بم نقره ای ساغر وزن ۶۰۰ گرم

خرمای مضافتی بم نقره ای ساغر وزن ۶۰۰ گرم

0%
میخرم 0

مبلغ پرداختی شما

11,990 تومان

سود شما

تومان

تخفیف

0%

مشاهده
کشمش پلویی مرغوب مادلین

کشمش پلویی مرغوب مادلین

0%
میخرم 0