خانه / فروشگاه / ایتوک / محصولات صبحانه
عسل دامنه‌های سهند

عسل دامنه‌های سهند

عسل عالی، خوشمزه و ارگانیک؛ یک کیلویی / تهیه شده از مناطق بکر و طبیعی منطقه ...

پرداختی شما :

56,000 تومان

20%

تخفیف
سود شما

14,000 تومان

قیمت واقعی

70,000 تومان

bar-code

تخفیفات ویژه محصولات صبحانه

مبلغ پرداختی شما

56,000 تومان

سود شما

14,000 تومان

تخفیف

20%

مشاهده
عسل دامنه‌های سهند

عسل دامنه‌های سهند

20%
انتخاب گزینه ها 0

مبلغ پرداختی شما

69,000 تومان

سود شما

10,000 تومان

تخفیف

13%

مشاهده
عسل نمونه خوانسار ۱ کیلویی

عسل نمونه خوانسار ۱ کیلویی

13%
میخرم 0

مبلغ پرداختی شما

7,290 تومان

سود شما

تومان

تخفیف

0%

مشاهده
مربا انجیر ۳۱۰گرمی شانا

مربا انجیر ۳۱۰گرمی شانا

0%
میخرم 0

مبلغ پرداختی شما

9,890 تومان

سود شما

تومان

تخفیف

0%

مشاهده
مربا توت فرنگی ۳۱۰ گرمی شانا

مربا توت فرنگی ۳۱۰ گرمی شانا

0%
میخرم 0

مبلغ پرداختی شما

8,290 تومان

سود شما

تومان

تخفیف

0%

مشاهده
مربا گل سرخ ۳۱۵ گرمی شانا

مربا گل سرخ ۳۱۵ گرمی شانا

0%
میخرم 0

مبلغ پرداختی شما

13,400 تومان

سود شما

3,490 تومان

تخفیف

21%

مشاهده
مربا هویج ۵۷۰ گرمی شانا

مربا هویج ۵۷۰ گرمی شانا

21%
میخرم 0