خانه / فروشگاه / ایتوک / غذای آماده و کنسروجات
bar-code

تخفیفات ویژه غذای آماده و کنسروجات

مبلغ پرداختی شما

12,900 تومان

سود شما

تومان

تخفیف

0%

مشاهده
زیتون شور اصالت مدل معمولی ۷۰۰ گرمی

زیتون شور اصالت مدل معمولی ۷۰۰ گرمی

0%
میخرمت 0

مبلغ پرداختی شما

27,400 تومان

سود شما

تومان

تخفیف

0%

مشاهده
فلافل ۱۰۰۰ گرمی ب.آ

فلافل ۱۰۰۰ گرمی ب.آ

0%
میخرمت 0

مبلغ پرداختی شما

24,300 تومان

سود شما

تومان

تخفیف

0%

مشاهده
فلافل آماده ۱کیلویی پمینا

فلافل آماده ۱کیلویی پمینا

0%
میخرمت 0

مبلغ پرداختی شما

23,500 تومان

سود شما

تومان

تخفیف

0%

مشاهده
کمپوت آناناس حلقه ۵۶۵ گرمی لئونارد

کمپوت آناناس حلقه ۵۶۵ گرمی لئونارد

0%
میخرمت 0

مبلغ پرداختی شما

14,900 تومان

سود شما

تومان

تخفیف

0%

مشاهده
کنسرو ماهی تن در روغن گیاهی تحفه

کنسرو ماهی تن در روغن گیاهی تحفه

0%
میخرمت 2

مبلغ پرداختی شما

115,500 تومان

سود شما

تومان

تخفیف

0%

مشاهده
میگو سوخاری مارین مقدار ۱۰۰۰ گرم

میگو سوخاری مارین مقدار ۱۰۰۰ گرم

0%
میخرمت 0

مبلغ پرداختی شما

46,000 تومان

سود شما

تومان

تخفیف

0%

مشاهده
ناگت مرغ مهمانی ۱ کیلویی پمینا

ناگت مرغ مهمانی ۱ کیلویی پمینا

0%
میخرمت 0

مبلغ پرداختی شما

21,600 تومان

سود شما

تومان

تخفیف

0%

مشاهده
ھمبرگر ممتاز ۵۰۰ گرمی ۶۰% گوشت ب.آ

ھمبرگر ممتاز ۵۰۰ گرمی ۶۰% گوشت ب.آ

0%
میخرمت 0